vandervijver

Supervisie

van der vijver  

Wat is supervisie?
Voor wie is supervisie?

Wat is supervisie?
Supervisie houdt in: bewustzijn krijgen over je handelen (met name in de werksituatie) én de mogelijkheid creëren om je handelen te veranderen/verbeteren. Om dit bewustzijn te kunnen ontwikkelen worden in het contact tussen de supervisor en de supervisant verschillende werkstuaties opnieuw tot leven gewekt: supervisant brengt de ervaringen uit het dagelijks werk in in de supervisiegesprekken. Vervolgens gaan supervisor en supervisant in gesprek over alles wat speelt en wat van invloed is binnen die ervaringen. Deze gesprekken voeren vaak tot het belichten en bespreken van onderwerpen, gevoelens, aannames en gedachten die - zonder dat men zich dat ten volle bewust is-  sturend en bepalend zijn voor gedrag en handelen. Door supervisie word je je bewust van je sterke kanten binnen je werk én ontdek je wat je verder wilt ontwikkelen: "je ontdekt zelf de knop om om te draaien".

Met supervisie ontwikkel je jezelf en word je meer ondernemend in je werk. Je doorziet mensen en situaties scherper en totaler én je wordt je ook bewust van je eigen reactie en reactiepatronen tot nu toe, waardoor je beter kan reageren en eventueel veranderen.
Supervisie maakt bewust en vrij; het leert je zélf antwoord te geven op je eigen vragen.

Supervisie geeft groei.

Voor wie is supervisie?
Supervisie is voor iedereen die zich realiseert dat het werk altijd verbeterd, verdiept of vernieuwd kan worden; en ook voor hen die ervan uitgaan dat werk een mogelijkheid is om vorm te geven aan het eigen leven. Vooral als het werk geen positief onderdeel (meer) uitmaakt van je leven, kan supervisie extra heilzaam werken.
Je kunt supervisie gebruiken om een nieuw beroep of vak te leren, maar ook om je huidige beroep of vak vanuit jezelf te vernieuwen of om er andere aspecten van te gaan zien. Supervisie kan gebruikt worden om je eigen grenzen in het werk te verkennen en te verleggen; soms om de grenzen te verruimen maar ook om je grenzen beter te bewaken: "je ontdekt zelf de knop om om te draaien".

In de 20e eeuw werd supervisie alleen gezien als onderdeel van een opleiding; tegenwoordig is de visie breder en wordt niet alleen het werk als uitgangspunt genomen maar ook en juist de mens die het werk uitvoert.
edelsteen 2
   
email: informatie@vandervijver.info | lid van LVSB | KvK 27297632
webdesign Maasbeeld